06-42142568      

 info@riviervallei.nl

RivierVallei

Praktijk voor verbetering van gezondheid en welzijn. Onze praktijk maakt gebruik van Acugraph, TCM, Acupunctuur, Ooracupunctuur, Laserpen, Tuina en NLP.

Acugraph

Doormeten van meridianen: Meten = Weten

De AcuGraph is een medisch diagnostisch systeem welke digitaal de meridianen doormeet en vervolgens direct het energieniveau per meridiaan in grafieken weergeeft. Hierdoor is ook direct aantoonbaar wat hiervan de invloed is op het lichaam middels symptomen en emoties. Verbetering van deze balans, geeft direct verbetering op symptomen, energie, emoties. Het zelf herstellend vermogen kan als gevolg van deze vrije stroom van energie optimaal zijn/haar werk doen waardoor de geestelijke en lichamelijke gezondheid verbeterd.

AcuGraph meet in welke meridiaan de levensenergie minder is, stagneert of te veel is. Eventuele blokkades, onbalans of andere verstoring in het meridiaan traject kunnen leiden tot een verminderde werking van de lichaamsfuncties en op langere termijn tot gezondheidsproblemen. Behandeling is daarom niet alleen om klachten te verhelpen, maar zeker ook om klachten te voorkomen. Doel van Acupunctuur is om naast het verhelpen van klachten (1 tot 2x per week behandelingen), mensen gezond te houden dit gebeurd middels Wellness behandelingen 1x per maand.

Doel van de behandeling

Het primaire doel van een behandeltraject op basis van acupunctuur is het energetisch evenwicht en een goede energiestroom te herstellen, waardoor je lichaam weer normaal kan functioneren en terug kan keren naar haar eigen natuurlijke gezondheidsevenwicht. Het lichaam heeft een eigen intelligentie en een zelf genezend vermogen, acupunctuur stuurt het lichaam de juiste signalen om weer in balans te komen en zich zelf te genezen.

AcuGraph maakt gebruik van Amerikaanse High Tech met de kennis van oude Oosterse geneeskunde. De meting is snel en efficiënt. De uitkomst is direct afleesbaar in de computer waardoor we gemakkelijk de voortgang en vooruitgang van herstel tijdens het behandelproces kunnen bijhouden en de verbeterde energiestroom door de meridianen al te zien is, soms voordat het al voelbaar is. Een belangrijk gegeven, want de Westerse mens wil over het algemeen graag dat er direct verbetering is (zelfs bij chronische klachten) en is geneigd het behandeltraject te snel te verkorten c.q. te stoppen terwijl verbetering gaande is. Bij chronische klachten zijn 10 behandelingen minimaal nodig (uitzonderingen daar gelaten) om tot een stabiele balans in gezondheid te realiseren.

Acugraph is daarmee een extra diagnostische methode, naast de klassieke diagnostische methodes. Hierdoor kunnen we nog beter en gerichter behandelen, beter gefundeerde beslissingen nemen over je gezondheid en conditie, en zorgen voor de beste keuze in behandeling met een sneller en beter resultaat.

Werking van de Acugraph