06-42142568      

 info@riviervallei.nl

RivierVallei

Praktijk voor verbetering van gezondheid en welzijn. Onze praktijk maakt gebruik van Acugraph, TCM, Acupunctuur, Ooracupunctuur, Laserpen, Tuina en NLP.

Werkwijze:
Zakelijke en persoonlijke coaching met gebruikmaking van alle vaardigheden zoals gebruikt in praktijk RivierVallei

Introductiegesprek:

 • Kennismaking
 • Invullen van de bedrijfsgegevens en individuele gegevens
 • Bepalen van het coaching-traject

Coaching-traject:

 1. * Anamnese
 2. * Behoefteanalyse:
 3. Waar loopt de klant vast in het proces (stagnatie)
 4. Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen we dit ombuigen?
 5. Waar kan ik de klant in ondersteunen?
 6. Plan van aanpak (wat heeft prioriteit)

Wat RivierVallei persoonlijkheidscoach en behandelaar u biedt:

 • Professionele begeleiding
 • Luisterend oor en sparringspartner voor jou als ondernemer of je medewerker(s)
 • Het helder krijgen van de stagnaties
 • Het in beeld brengen van de persoonlijke en/of bedrijfsprocessen
 • Dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met alle informatie

Mijn praktijk is gecertificeerd en geaccrediteerd bij:

 • Beroepsvereniging VBAG
 • RBCZ overkoepelende organisatie register beroepsbeoefenaren complementaire zorg
 • Vektis met AGB-code praktijk AGB zorgverlener
 • HBO medische basiskennis CIPION en PLATO geregistreerd

Klachten
Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden.
Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar met mij te maken.
Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereninging VBAG.
De drie stappen van de WKKGZ WKKGZ3stappen (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg)
Klik hier voor het Klachtenformulier-client

Privacy

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de
behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Meer informatie over de Privacy wet (AVG)?
Klik op privacy link ->Privacy-document

Algemene voorwaarden

Tarieven

 • Zakelijk/ persoonlijk introductie/ coachings gesprek € 99,00 per uur
  • Pakket Zakelijk A 4 sessies (± 2.0 uur)
  • Pakket Zakelijk B 6 sessies (± 2.0 uur)
  • Pakket Zakelijk C    8 sessie (± 2.0 uur)

Zakelijke coaching:
Ben je zelfstandig ondernemer (of zzp-er) dan kun je de sessies als kosten declareren